आदिपूरुष

आदिपूरुष

चर्को विवादका बाबजुत २ दिन मात्र नेपालमा चलेको दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषले १ करोड ९ लाख १६ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ नेट कलेक्सन गरेको छ ।

कुनै पनि विदेशी फिल्मले आफूनो कूल ग्रस कलेक्सनमा १५ प्रतिशत चलचित्र बिकास शुल्क, १३ प्रतिशत नेपाल सरकारको ट्याक्स र ५ प्रतिशत स्थानिय विकास शूल्कका लागि रकम काटिएर बाँकी देखिएको रकम अथवा हिसावलाई नेट कलेक्सन भन्ने गरिन्छ । यो नेट कलेक्सन जोड्दा नेपाली फिल्मको हकमा १५ प्रतिशत चलचित्र बिकास शुल्क भने जोडिदैन ।